Wpisz pytanie na temat systemu eWUŚ lub słowo kluczowe, np. dziecko lub oświadczenie

„Co to jest eWUŚ?”

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiającycy natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

„Czy mogę przyjąć pacjenta, któremu NFZ nie potwierdził w EWUŚ prawa do świadczeń?”

Jeżeli pacjent przedstawi inny dokument potwierdzający jego uprawnienia lub złoży oświadczenie o ich posiadaniu - powinien zostać przyjęty. Pacjenta w stanie nagłym nalezy przyjąć zawsze, niezależnie od statusu uprawnień.

„Czy NFZ zapłaci świadczeniodawcy za leczenie pacjenta, który w eWUŚ widnieje jako osoba nieuprawniona?”

W przypadku, kiedy pacjent z "czerwonym ekranem" w systemie eWUŚ przedstawi świadczeniodawcy dokument potwierdzający prawo do świadczeń albo złoży stosowne oświadczenie, NFZ pokryje świadczeniodawcy koszty jego leczenia.

„Dlaczego pacjent może widnieć w systemie eWUŚ jako nieuprawniony do świadczeń?”

Przyczyn może byc wiele. Informacje o osobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez inne instytucje do bazy NFZ albo osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia. Wszystkie wątpliwości należy wyjaśnić u płatnika składek, np. pracodawcy.

„Kto ma dostęp do usługi eWUŚ?”

Z eWUŚ mogą korzystać świadczeniodawcy, którzy mają dostęp do internetu i uzyskali od NFZ upoważnienie do korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców

NAJCZĘSCIEJ
ZADAWANE PYTANIA

Co to jest eWUŚ?

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiającycy natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy system eWUŚ dostarcza informacji o aktualnym stanie uprawnień?

Tak. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Jaki jest numer na infolinię NFZ

Telefony informacyjne w oddziałach Funduszu pod którymi można wyjaśnić wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ.

  • Dolnośląski: 71 79 79 199
  • Kujawsko-Pomorski: 52 32 52 700
  • Lubelski: 81 53 10 500, 81 19 488
  • Lubuski: 68 328 77 77
  • Łódzki: 42 275 49 41
  • Małopolski: 12 29 88 386
  • Mazowiecki: 22 582 84 42
  • Opolski: 77 40 20 176, 77 40 20 169
  • Podkarpacki: 17 86 04 003
  • Podlaski: 85 745 95 62
  • Pomorski: 58 32 18 635, 58 32 18 626
  • Śląski: 32 735 19 00
  • Świętokrzyski: 41 36 46 288
  • Warmińsko-Mazurski: 94 340 67 12, 800 133 773
  • Wielkopolski: 800 800 805
  • Zachodniopomorski: 91 46 45 045, 94 34 06 712

Czy NFZ zapłaci świadczeniodawcy za leczenie pacjenta, który w eWUŚ widnieje jako osoba nieupraw...

W przypadku, kiedy pacjent z "czerwonym ekranem" w systemie eWUŚ przedstawi świadczeniodawcy dokument potwierdzający prawo do świadczeń albo złoży stosowne oświadczenie, NFZ pokryje świadczeniodawcy koszty jego leczenia.

Dlaczego pacjent może widnieć w systemie eWUŚ jako nieuprawniony do świadczeń?

Przyczyn może byc wiele. Informacje o osobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez inne instytucje do bazy NFZ albo osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia. Wszystkie wątpliwości należy wyjaśnić u płatnika składek, np. pracodawcy.

NFZNFZNFZ